CCTool (Common Configuration Tool) wersje publiczne

Wersja Czas kompilacji (UTC)
Rozmiar Plik Opis zmian
1.24.0.79 2023-05-22 15:05
30,85MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia
EN
- Fixes and improvements
1.23.0.74 2022-10-20 12:13
29,03MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia
EN
- Fixes and improvements
1.22.0.73 2022-03-08 16:01
28,64MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.21.1.72 2022-02-16 14:03
28,64MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.21.0.71 2021-06-30 11:35
28,62MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.20.0.70 2021-06-30 11:15
28,62MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.19.0.69 2021-02-23 12:54
28,60MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.18.0.64 2021-01-11 09:04
28,60MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.17.0.63 2020-12-15 09:45
28,58MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.16.1.62 2020-06-25 13:27
28,56MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.16.0.61 2020-05-20 15:02
28,53MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.15.1.60 2020-04-07 10:17
28,53MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.14.0.58 2019-11-20 15:00
28,53MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.13.0.57 2019-10-14 06:29
28,52MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia
- Dodano obsługę nowych wersji firmware urządzeń

EN
- Fixes and improvements
- Added support for new firmware versions of devices
1.12.2.56 2019-06-25 13:12
28,47MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.12.1.55 2019-06-13 13:17
28,46MB Pobierz PL
- Poprawki w opisach alarmów urządzenia CRS-04

EN
- Improvements in alarms descriptions for CRS-04
1.12.0.54 2019-06-12 13:07
28,46MB Pobierz PL
- Dodano urządzenie CRS-04
- Poprawiono drobne błędy
- Wprowadzono usprawnienia w działaniu aplikacji

EN
- Added CRS-04 device
- Fixed small errors
- Improved overall application
1.11.0.53 2019-04-02 12:18
13,91MB Pobierz PL
- Dodano uzupełnianie składu gazu do 100% wybranym składnikiem, zarówno w górę jak i w dół
- Zmieniono wartości domyślne niektórych parametrów
- Uzupełniono brakujące tłumaczenia

EN
- Added extra features to gas compostition control
- Changed some defaults
- Completed missing translations
1.10.0.52 2019-02-26 11:51
13,91MB Pobierz PL
- Wprowadzono moduł przywracania domyślnego hasła w urządzeniach CMK-03 i CRP-03
- Poprawiono drobne błędy

EN
- Introduced module for restoring default password in CMK-03 and CRP-03 devices
- Fixed small bugs
1.9.0.51 2018-12-14 10:13
13,91MB Pobierz - Dodano obsługę nowej wersji urządzenia CMK-03
---------------------------------------------
- Added support for new CMK-03 device version
1.8.0.50 2018-08-21 14:05
12,64MB Pobierz - Obsługa nowych wersji urządzeń
- Poprawki błędów
1.7.0.49 2018-04-09 10:45
11,85MB Pobierz PL
- Wprowadzono nową wersję tablicy DP: 2017 dla CMK-03, CMK-03T

EN
- Introduced new DP version: 2017 for CMK-03 and CMK-03T devices
1.6.0.48 2018-04-04 12:42
11,82MB Pobierz - Dodano obsługę nowego typu urządzenia: CMK-03T
- Dodano obsługę nowego kanału komunikacji: Bluetooth
- Poprawiono drobne błędy
- Wprowadzono usprawnienia w działaniu aplikacji
---------------------------------------------
- Added support for new device type: CMK-03T
- Added new communication channel: Bluetooth
- Fixed small errors
- Improved overall application
1.5.0.47 2018-02-22 10:01
11,28MB Pobierz - Dodano wyświetlanie wartości ciśnień i temperatur w jednostkach zgodnych z ustawionymi w urządzeniu dla CRP-03 i CMK-03
- Poprawki i usprawnienia aplikacji
1.4.2.46 2017-12-12 09:24
11,24MB Pobierz - Poprawki
1.4.1.45 2017-12-12 08:48
11,24MB Pobierz - Poprawki w prezentacji zmian elementów składu gazu
1.4.0.44 2017-12-12 07:50
11,24MB Pobierz - Poprawki w kontrolce składu gazu
- Rozszerzony moduł danych bieżących
- Poprawki kosmetyczne
- Usprawnienia w działaniu aplikacji
1.3.0.43 2017-11-30 11:31
11,23MB Pobierz - Poprawki i usprawnienia
1.2.0.42 2017-09-15 11:21
11,19MB Pobierz - Dodano obsługę nowych wersji urządzeń CMK-03 i CRP-03
- Poprawiono ergonomię i wygląd interfejsu użytkownika
- Poprawiono drobne błędy
- Poprawiono szybkość działania aplikacji
1.1.0.41 2017-08-03 08:58
11,50MB Pobierz - Dodano obsługę nowych wersji oprogramowania w CMK-03
- Uzupełnienia w aplikacji do obsługi CMB-03
- Poprawki stabilności
- Obsługa adresu rozgłoszeniowego urządzeń GazModem
- Poprawki drobnych błędów
1.0.3.40 2017-03-23 12:55
16,92MB Pobierz - Poprawiono nazwy domyślnych gazów (CMK-03)
- Poprawiono stabilność aplikacji
- Dodano obsługę nowych wersji firmware urządzeń
- Wprowadzono drobne zmiany i poprawki
1.0.2.38 2017-02-14 15:35
16,92MB Pobierz - Poprawiono błąd wyświetlania portów COM w konfiguratorze CogWifi-04
- Poprawiono błąd wyznaczania C6+ w konfiguratorze CMK-03
- Ulepszono aplikację do konfiguracji CTS-04
- Wprowadzono poprawki i usprawnienia dotyczące całej aplikacji
1.0.1.37 2017-02-06 08:41
16,90MB Pobierz - Poprawki w module urządzenia CTS-04
- Ulepszenia w module biogazu
- Poprawka w module zerowania przetworników ciśnienia
- Naprawa błędów i usprawnienia wydajności aplikacji
1.0.0.36 2017-01-10 12:34
16,68MB Pobierz - Dodano moduły do konfiguracji urządzeń CTS-04, CMB-03, CogWifi-04
- Dodano obsługę nowej wersji urządzeń CMK-03
- Poprawiono błędy
0.21.0.35 2016-11-14 15:03
7,82MB Pobierz - Szereg zmian i usprawnień aplikacji
- Poprawki błędów
- Drobne zmiany w interfejsie użytkownika
0.20.0.34 2016-09-08 14:28
8,11MB Pobierz - Dodano obsluge wersji CMK-03 EN EAST
0.19.2.33 2016-08-12 13:53
8,11MB Pobierz - Poprawki w module połączenia z urządzeniem
0.19.1.32 2016-08-12 12:46
8,11MB Pobierz - Poprawki drobnych błędów
0.19.0.31 2016-08-12 11:40
8,11MB Pobierz - Obsługa nowych wersji urządzeń
- Usprawnienia w działaniu aplikacji
- Naprawa drobnych błędów
0.18.1.30 2016-07-18 13:51
8,10MB Pobierz - Usprawniono działanie systemu automatycznej aktualizacji
0.18.0.29 2016-07-18 13:22
8,10MB Pobierz - Ulepszono procedurę weryfikacji poprawnego wgrania firmwaru
- Poprawiono błąd braku zamykania aplikacji po kliknięciu X na oknie programu, gdy nawiązane jest połączenie z urządzeniem
- Wprowadzono możliwość obsługi urządzeń bez tablicy KWDB
- Dodano możliwość wygenerowania dokumentu WORD z opisem struktur urządzenia (tablice DP i ZD)
- Poprawiono drobne błędy
- Wprowadzono drobne usprawnienia w działaniu aplikacji
0.17.3.28 2016-06-17 08:40
8,09MB Pobierz - Drobne poprawki
0.17.2.27 2016-06-17 08:13
8,09MB Pobierz - Poprawiono tłumaczenia
0.17.1.26 2016-06-17 07:02
8,09MB Pobierz - Dodano brakujące tłumaczenia
- Zmieniono nazwy 2 parametrów
0.17.0.25 2016-06-17 05:54
8,09MB Pobierz - Dodano obsługę nowych wersji urządzeń CMK-03
0.16.0.24 2016-06-14 10:08
8,08MB Pobierz - Drobne modyfikacje i poprawki
- Możliwość ustawiania adresu nadawcy w protokole GazModem
0.15.1.23 2016-06-02 14:12
7,53MB Pobierz - Uzupełnienie tłumaczeń
0.15.0.22 2016-06-01 11:47
7,52MB Pobierz - Poprawki i drobne zmiany w UI
- Uzupełnienie tłumaczeń
0.14.2.21 2016-05-17 09:09
7,45MB Pobierz - Poprawki w UI
0.13.0.18 2016-05-09 11:08
7,40MB Pobierz - Poprawki w module Biogaz
- Dodano obsługę nowych wersji urządzeń
0.12.3.17 2016-04-28 15:00
7,38MB Pobierz - Poprawiono błąd działania modułu Biogaz
0.12.2.16 2016-04-21 14:05
7,36MB Pobierz - Poprawki w nazwach elementów konfiguracji
0.12.1.15 2016-04-20 13:29
7,36MB Pobierz - Usprawnienia w obsłudze Biogazu
0.12.0.14 2016-04-20 12:56
7,36MB Pobierz - Poprawiono procedurę automatycznej aktualizacji
- Dodano obsługę Biogazu
0.11.3.13 2016-04-20 00:54
7,36MB Pobierz - Poprawiono proces aktualizacji
0.11.2.12 2016-04-20 00:28
7,36MB Pobierz - Poprawiono wydajność aplikacji
- Poprawiono błędy
0.11.1.11 2016-04-19 12:17
7,35MB Pobierz - Dodano obsługę nowych wersji urządzeń CMK-03 i CRP-03
- Ulepszono interfejs użytkownika
- Poprawiono błędy
0.11.0.10 2016-04-11 08:14
7,19MB Pobierz - Dodano obsługę nowych wersji CMK-03 i CRP-03
- Wprowadzono szereg poprawek i ulepszeń
0.10.0.9 2016-01-26 11:18
7,05MB Pobierz - Poprawiono i uzupełniono tłumaczenia
- Rozszerzono funkcjonalność niektórych modułów
- Dodano obsługę urządzenia CRP-03a (DP:24 ZD:14)
0.9.0.8 2015-12-23 09:45
6,63MB Pobierz - Dodano obsługę nowych urządzeń
- Poprawiono błędy w modułach aplikacji
- Dodano drobne funkcjonalności i ulepszenia
0.8.0.7 2015-12-02 13:43
5,46MB Pobierz -Obsługa nowych wersji urządzeń
-Poprawki w modułach konfiguracji i alarmów
0.7.1.6 2015-11-24 12:44
4,33MB Pobierz -Poprawki w skrypcie tworzenia aplikacji
0.7.0.0 2015-11-23 15:31
4,47MB Pobierz -Poprawki błędów
-Ulpeszenia w programie
-Obsługa nowych wersji urządzeń
0.6.3.0 2015-11-18 15:18
3,96MB Pobierz -Dodano możliwość zmiany ustawień protkołu Modbus
0.6.2.0 2015-10-23 12:59
4MB Pobierz - Dodano obsługę urządzenia CRP-03a (DP:8, ZD:8)
0.6.1.0 2015-10-22 07:53 4MB Pobierz -Wprowadzono obsługę urządzenia CRP-03 (DP:7, ZD:7)

Wymagania aplikacji: